مقاومت قطعه ای است که از جنس کربن ساخته می شود و بمنظور کم نمودن ولتاژ و جریان مورد استفاده قرار می گیرد . واحد مقاومت اُهم است. هر هزار اهم برابر با یک کیلو اُهم و هر میلیون اُهم برابر با یک مگا اُهم است.

نوع قطعه در مادربرد وجود دارد :

1. SMD: پایه های آنها روی بورد سوار میشود مثل : آی سی ، ترانزیستور مثبت

2. LMD: پایه های آنها از پشت بورد معلوم هست مثل : خازن های بشکه ای یا استوانه ای

مقاومت:

قطعاتی هستند که نقش کاهش و کنترل ولتاژ را در مدار دارند ، واحد اندازه گیری آنها اُهم می باشد و به دو دسته تقسیم می شوند :

1. مقاومت های سرامیکی که خود به دودسته تقسیم میشوند:

LMD : دو پایه فلزی وسط سرامیکی و روی آنها نوار رنگی مشاهده می شود .
SMD : شکل ظاهری آنها دو سر فلزی وسط مشکی با کمترین ارتفاع هست .2. مقاومت های فیوزی که به دو دسته تقسیم می شود :

i. SMD : دو سر فلزی وسط مشکی روی آن یا عدد نوشته یا حروف یا عدد و حروف .ii. SMD : دو سر فلزی وسط آبی یا سبز که روی آن یا عدد یا حروف نوشته شده .iii. SMD : دو سر فلزی وسط آن قهوه ای کمرنگ یا پررنگ هست .تست مقاومت (مولتی متر)

نشانگر را روی اهم سنج میذاریم اگر عددی به ما نشان دهد مقاومت سالم هست در غیر این صورت خراب است .

تست بازر مقاومت سرامیکی (تست بوق)

مولتی متر را روی رنج تست بازر تنظیم می کنیم و به دو سر مقاومت می زنیم، در صورت بوق نزدن مقاومت سالم است .

تست بازر مقاومت فیوزی (تست بوق)

مولتی متر را روی رنج تست بازر تنظیم می کنیم و به دو سر مقاومت می زنیم، در صورت بوق زدن مقاومت سالم است .