بعضی مشکلات در کارت گرافیک AMD انقد کلافه کننده هستند که، مجبور میشوید قید